CONTACT

Eigenaren Piet & Paula

Vragen en advies

Voor beantwoording van vragen en boekingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons, de eigenaren van dit vakantiehuis. Dit kan het beste door te bellen of te mailen, wij zullen daarop zo spoedig mogelijk reageren.

In bepaalde perioden van het jaar kunnen wij u kortingen of een bepaald arrangement aanbieden waarvoor u normaal zou moeten betalen. Vraag naar de mogelijkheden, en u hoort snel van ons door ons te bellen of mailen !

Eigenaren

Piet & Paula Knops
Napoleonsweg 5
6081 AA Haelen
Nederland

Telefoon : 0031 (0)475 49 77 50
Mobiel : 0031 (0)6 53 96 74 73
E-mail : info@vakantiehuis-zuid-frankrijk-barcares.nl

PRIVACY VERKLARING

De eigenaren van het vakantiehuis Villa 8 De Oranje Tulp, gelegen aan 3 Boulevard Emiel Zola, 66420 Le Barcarès, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens eigenaren Nederland:
https://www.vakantiehuis-zuid-frankrijk-barcares.nl, Napoleonsweg 5 6081 AA Haelen 0031 475 49 77 50
Piet Knops is de Functionaris Gegevensbescherming van Villa 8 De Oranje Tulp. Hij/zij is te bereiken via p.knops@ziggo.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Villa 8 De Oranje Tulp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ingeval u een aanvraag of reservering doet:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens

– Bankrekeningnummer

– Telefoonnummer
– Huurperiode
– Aantal personen
– E-mailadres
– Identificatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vakantiehuis-zuid-frankrijk-barcares.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?
Villa 8 De Oranje Tulp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Villa 8 De Oranje Tulp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig  hebben voor onze belastingaangifte.
– Bijhouden van het nachtregister t.b.v. de gemeente en in het kader van de veiligheidsvoorschriften.
Geautomatiseerde besluitvorming
Villa 8 De Oranje Tulp neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Villa 8 De Oranje Tulp tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Villa 8 De Oranje Tulp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaren voor de persoonsgegevens zoals bovenstaand is genoemd: De reden is gelegen in de wettelijke verplichting die wordt opgelegd door de belastingdienst en gemeente.
Delen van persoonsgegevens met derden
Villa 8 De Oranje Tulp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Villa 8 De Oranje Tulp gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Villa 8 De Oranje Tulp heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vakantiehuis-zuid-frankrijk-barcares.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Villa 8 De Oranje Tulp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Villa 8 De Oranje Tulp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@benbleudal.nl.

nl_NLNederlands
Powered by TranslatePress